The Guardian: Bill Gates podporuje vědce zabývající se klimatem, kteří lobují za geoinženýrství ve větší míře

Překlad z angličtiny, original článku: www.theguardian.com

Také jiní bohatí lidé financovali několik dalších studií týkajících se užití různých technologií v geoinženýrství klimatu.

Malá skupina předních vědců zabývajících se změnou klimatu lobuje vlády a různé mezinárodní organizace, aby podpořily jejich experimenty, které se snaží ovlivnit klima v celosvětovém měřítku. Tito vědci se údajně snaží zabránit katastrofickým změnám klimatu a jsou finančně podporováni miliardáři mezi nimiž figuruje také Bill Gates.

Tito vědci jsou zastánci takových geoinženýrských metod jako je např. rozprášení milionů tun reflexních částic oxidu siřičitého ve výšce 30ti mílí nad zemí. Tvrdí, že „plán B“ bude zapotřebí, pokud se OSN a politici neshodnou na potřebných sníženích množství plynů, které způsobují skleníkový efekt. Prohlašují, že americká vláda a také ostatní vlády by měly platit program mezinárodního rozsahu.

Techniky solárního geoinženýrství jsou velmi kontroverzní. Někteří vědci zabývající se klimatem se domnívají, že jsou tyto techniky relativně levnou a rychlou možností jak zpomalit globální oteplování. Jiní se však domnívají, že pokud budou tyto metody použity v horní vrstvě atmosféry, tak by mohly nezvratně změnit současné srážkové struktury a mohly by tak narušit klima této planety.

.

geoengineering-methods-infographic.

Proti geoinženýrství se staví mnoho ochránců životního prostředí, kteří tvrdí že by tyto technologie mohly umenšit současné snahy redukcí emisí. Rozvojové země se obávají, že by tyto technologie mohly být užity jako zbraň bohatých zemí. V roce 2010 byla uzavřena dohoda OSN týkající se experimentů v moři a vesmíru (https://www.cbd.int/climate/geoengineering/). Tato dohoda však nezahrnuje vědecké studie menších rozměrů.

V současnosti rostou obavy ohledně malých, avšak vlivných skupin vědců a jejich chlebodárců. Ti by mohli mít velký vliv na rozhodnutí týkající se vládních politik a výzkumů v geoinženýrství.

„Budeme se muset chránit před zájmy určitých skupin a budeme se muset ujistit, že naše rozhodnutí není ovlivněno skupinami, které by mohly vydělat značné množství peněz tím, že se rozhodnou ovlivnit klima. Především se jedná o zákonem chráněné duševní vlastnictví,“ uvedla Jane Long na přednášce na nedávné konferenci týkající se geoinženýrství a etiky. Jane Long je ředitelkou Lawrence Livermore National Laboratory v Americe.

„V sázce je hodně a vědci nepatří k nejlepším lidem co se týká sociálních, etických nebo politických záležitostí ve spojení s geoinženýrstvím,“ řekl Dough Parr, přední vědec v Greenpeace. „Myšlenka, že by měla mít skupina vědců, kteří jsou samo zvoleni, tak velký vliv, je bizarní.“

Tlaky týkající se nalezení rychlého technologického řešení v oblasti změn klimatu se stupňují, neboť politici se nejsou schopni domluvit na budoucím snížení emisí. V roce 2009-2010 obdržela americká vláda žádosti na granty týkající se geoinženýrského výzkumu ve výši přesahující 2 miliardy dolarů, avšak utratila pouze okolo 100 milionů.

.

geoengineering.

Nejen Gates, ale také další bohatí lidé jako například Richard Branson, magnát v oblasti dehtových písků Murray Edwards a spoluzakladatel Skypu Niklas Zennström, finančně podpořili několik oficiálních studií, které se týkají užití geoinženýrství. Branson, který již několikrát vyzýval k užití geoinženýrství ve snaze boje s klimatickými změnami, pomáhal minulý rok finančně podpořit bádání Královské společnosti (britská akademie pro podporu věd), týkající se ovlivnění množství slunečního záření. Královskou společnost podpořil skrze svojí charitativní organizaci Carbon War Room. Není známo, jaké výše se jeho příspěvek týkal.

Profesoři David Keith (Harvardská univerzita) a Ken Caldeira (Stanford) patří mezi přední zastánce výzkumu týkající se geoinženýrství spojeného s horní vrstvou atmosféry, které by mělo poskytnout zemi jakýsi reflexní štít. Do současnosti obdrželi od Gatese více než 4,6 milionu dolarů (tyto peníze pocházejí z Gatesových osobních peněžních zdrojů) na fond zabývající se inovativním klimatickým a energetickým výzkumem – Ficer. Téměř polovina peněz, které má Ficer k dispozici, bylo užito na jejich vlastní výzkum. Zbytek těchto peněz používají na podporu prací jiných zastánců této technologie.

Keith údajně dostává od Billa Gatese neznámé množství peněz každý rok. Keith je předsedou a majoritním vlastníkem v geoinženýrské společnosti Carbon Engineering. Zde mají velké vlastnické podíly také Gates a Edwards. Tato společnost má údajnou hodnotu přes 10 milionů dolarů.

Další Edwardsovo společnost, Canadian Natural Resources, má plány utratit 25 miliard dolarů ve snaze proměnit živicové písky, nacházející se v severní Albertě, na barely surové nafty. Caldeira tvrdí, že dostává od Gatese každoročně 375 000 dolarů. Caldeira má patent na zachycení uhlíku a pracuje pro Intellectual Ventures (společnost patřící do 5ti předních vlastníků amerických patentů), což je soukromá společnost zabývající se geoinženýrským výzkumem. Je částečně vlastněna Gatesem a vedena Nathanem Myhrvoldem, bývalým vedoucím pracovníkem v oblasti technologie v Microsoftu.

.

chemtrails_satellite_view

.

Dle dostupných informací z účtů společnosti Ficer dal Gates těmto dvěma vědcům 300 000 dolarů. Tyto peníze finančně podpořily tři přední geoinženýrské posudky a ohodnocení – zprávu britské Královské společnosti týkající se ovlivnění slunečního záření, americkou skupinu zabývající se geoinženýrstvím a v roce 2009 zprávu od společnosti Novin (společnost sídlící v Santa Barbaře, Kalifornie). V týmech, které tyto zprávy vytvořily nebo které poskytly data těmto subjektům, vystupovali vždy Keith nebo Caldeira. Všechny tyto tři zprávy silně doporučují další bádání týkající se ovlivnění slunečního záření.

Rasch poskytnul data Královské společnosti pro zprávu týkající se geoinženýrství v roce 2009. Byl také členem skupiny, která se podílela na zprávě z roku 2011. Vypovídal před americkým Kongresem o nutnosti velkého vládního financování v oblasti geoinženýrství. Navíc Caldeira a Keith dali dalších 240 000 dolarů zastáncům geoinženýrství na cestování, návštěvy pracovních seminářů a mítinků. Dalších 100 000 dali Jay Apt, což je přední zastánce geoinženýrství a profesor techniky na Carnegie Mellon university. Apt pracoval s Keithem a s Aurora Flight Sciences (americká společnost, která rozvíjí bezpilotní technologie pro americkou armádu) na studii ročních nákladů spojených s posláním 1 tuny síranových částic do horní vrstvy atmosféry.

Sedum z osmi hlavních analýz národních a nadnárodních průzkumů, které se v posledních 3 letech zabývaly geoinženýrstvím, mělo ve svých týmech Keitha, Caldeiru, Rasche a profesora Granger Morgana. Granger Morgan je vedoucím oddělení technologie a veřejné politky na Carnegie Mellon university. Zde také pracuje Keith. Jedna z těchto osmi analýz byla vytvořena OSN. Tři další význační zastánci geoinženýrství v oblasti slunečního záření, mezi něž patří Rasch, se podíleli na národních výzkumech, které byly z části financovány Ficerem.

.

chemtrailsGeoEngineeringPlaneSky.

„Co se týká lidí zapojených do této debaty, tak jsou zde patrné jasné střety zájmů“, řekla Diana Bronson, vědkyně z Montrealské společnosti ETC, která je proti geoinženýrství.

„Co je opravdu zarážející je, že stejná malá skupina, která pracuje na vysoce rizikových technologiích spojených s geoinženýrstvím na této planetě, se také snaží vést tuto diskuzi tak, aby mohli obejít mezinárodní pravidla a regulace. Liška nemůže mít na starosti kurník plný kuřat.“

„Tato zájmová skupina lidí lobuje za obrovské investice veřejných fondů do geoinženýrského výzkumu. Tito lidé jsou součástí téměř každé studie, která se geoinženýrstvím zabývá. Jsou součástí téměř všech diskuzí, kde se nacházejí různí odborníci. Jsou předními rádci parlamentních a kongresových šetření. Jejich pohledy na tuto situaci budou s největší pravděpodobností dominovat v diskuzích mezinárodních zasedání OSN týkající se klimatických změn (IPCC), neboť toto téma je z vědeckého a etického pohledu dosti rozličné,“ uvedl v jednom blogu v Guardianu Clive Hamilton, profesor veřejné etiky na Australian National university.

Ti vědci, kteří se proaktivně v geoinženýrství angažují, s tímto pohledem nesouhlasí. „Nahlížení na tuto věc z pohledu, že malá skupina lidí má nelegální vliv, je pro technologii, která má extrémní vliv na svět, dosti nezdravé. Obavy, že malá skupina lidí vládne debatám jsou opodstatněné, ale věci jsou jiné, než jaké to bylo dříve,“ uvedl Keith. „Vše se mění neboť země jako Indie a Čína se nyní také do této záležitosti zapojují. Éra kdy můj názor nebo názor několika málo lidí byl dominantní, je pryč. Potřebujeme debatu, která je rozsáhlejší.“

.

scientists-say-geo-engineering-the-sky-is-necessary-to-save-coral-reefs

.

„Každý vědec má nějaký střet zájmu, protože každý vědec by chtěl více zdrojů na věci, které mu připadají zajímavé,“ řekl Caldeira. „Mám příliš mnoho vlivu? Mám pocit, že spíš málo. Již roky se snažím, aby byly emise CO2 nelegální, ale nikdo mě neposlouchá. Lidé, kteří se mnou nesouhlasí, mají pocit, že mám příliš mnoho vlivu. Nejlepší cestou jak snížit můj vliv je mít více peněžních prostředku z veřejných zdrojů. Kdyby hrála vláda tu úlohu, kterou by správně měla, tak by nebyly zapotřebí žádné peníze od Gatese.“

„Co se týká mých vlastních patentů, tak jsem vždy prohlašoval, že pokud jakýkoli z mých patentů bude užit na změnu klimatu, tak veškeré zisky budou věnovány neziskovým nevládním organizacím a charitám. Nemám žádné očekávání ani zájmy týkající se osobních zisků, jež by souvisely s patenty ke změně klimatu.“

Rash dodal: „Necítím žádný střet zájmů. Nelobuji, pracuji s patenty nebo s duševním majetkem, dělám tajné výzkumy nebo práce spojené se ziskovými organizacemi. Výzkum, který v geoinženýrství provádím, zahrnuje počítačové simulace a přemýšlení o možných následcích. Nadace Ficer která můj výzkum financovala, se snaží být ve svých aktivitách transparentní stejně jako já.“

  • Tento článek byl upraven 8. března 2012. Originál uváděl, že Phil Rasch pracoval pro společnost Intellectual Ventures. Tento fakt byl opraven. Tento článek byl dále upraven 13. února 2012. Prof. Caldeira nás poprosil, abychom jasně uvedli, že podporuje výzkum týkající se geoinženýrství, avšak že to neznamená, že podporuje geoinženýrství jako takové.

Zatím žádný komentář.

Napsat komentář