Studie zjistila, že léky na nachlazení a chřipku zmenšují mozek a snižují IQ

Zveřejněno 19. dubna, 2016 autorem Sean Adl-Tabatabai v Health

.

Dle vědců mohou běžně užívané léky, které jsou volně k dostání v lékárnách, způsobit ztrátu paměti, snížení IQ a zmenšení mozku.

Dle nové studie všechny populární léky sloužící na léčení chřipky, senné rýmy, alergií a pálení žáhy, obsahují anticholinergika. Ty mohou negativně ovlivnit mozek osoby, jež je užívá. Efekty užívání se mohou projevit až měsíc po užívání. Mezi léky, které by mohly mít nepříznivý vliv, patří např. Zantac, Night Nurse a Nytol.

.

Dailymail.co.uk informuje:

Tyto léky zablokují chemický acetylcholin, který se vyskytuje při přenosu elektrických impulsů mezi nervovými buňkami. Tyto léky se předepisují na široké spektrum zdravotních problémů – např. Parkinson, nadměrně aktivní močový měchýř, chronická obstrukční plicní nemoc, zvedání žaludku a zvracení, problémy se spánkem, vysoký tlak, deprese a psychóza.

Autoři této zprávy varuji: „Použití těchto anticholinergických léků by mělo být u starších dospělých nahrazeno alternativními možnostmi, pokud nějaké jsou.“ Předešlé studie spojují užití těchto léků s kognitivním zhoršením, větším rizikem demence a s možnými pády.

Nová studie od lékařské univerzity Indiana je první studií, která zkoumá jejich vliv na mozkový metabolismus a za pomocí RTG případné zmenšení mozku. Dr. Shannon Risacher, universitní profesorka radiologie a skenovacích věd, uvedla: „Tato zjištění nám umožňují blíže si uvědomit, jak tyto léky mohou na náš mozek působit. Mohou zvýšit riziko menšího kognitivního vnímání a demence.“

.

 „Fakta z tohoto výzkumu by mohla být důvodem, aby lékaři zvážili alternativy anticholinergických léků u svých starších pacientů. Pokud tedy nějaké alternativy jsou.“

„Vliv těchto léků je znám již více než dekádu. Studie z roku 2013 zjistila, že léky se silným anticholinergickým efektem zapříčiňují kognitivní problémy, pokud jsou užívány po dobu alespoň 60 dní. Léky s menším efektem by mohly způsobit zhoršení kognitivních funkcí během 90 dní.

Tato nová studie zkoumala 451 lidí. 60 z nich užívalo alespoň jeden z léků se středním nebo vyšším obsahem anticholinergik. Účastníci této studie byli vybráni z národního výzkumného projektu Alzheimerovy choroby - Alzheimer’s Disease Neuroimaging – a ze studie paměti a stárnutí univerzity Indiana.

.

fake-drugs-main_0

.

K identifikování případných fyzických a psychologických změn, které by mohly být spojeny s uváděnými efekty, vědci zhodnotili výsledky paměťových a dalších kognitivních testů. Pozitronová emisní tomografie (PET) měřící metabolismus mozku a magnetická rezonance (MRI), která skenuje strukturu mozku.

Pacienti, kteří užívali anticholinergické léky, dopadli hůře než pacienti, jež tyto léky neužívali. Testy se týkaly krátkodobé paměti a různých testů, mezi něž patří verbální dedukce, plánování, či řešení problémů.

Uživatelé anticholinergických léků také měli menší množství glukózového metabolismu – bio ukazatel aktivity mozku – a to jak v celé části mozku, tak i v hipokampusu. Hipokampus je ta část mozku, která je spojována s pamětí a která je ovlivněna již na počátku Alzheimerovy choroby.

Vědci také zjistili za pomoci magnetické rezonance značné spojitosti mezi strukturou mozku a užíváním anticholinergických léků. Ti účastníci tohoto výzkumu, kteří užívali anticholinergické léky, měli zmenšený mozek a zvětšené srdeční komory, což jsou dutiny v mozku.

Profesorka Risacher ještě zmínila: „Tato zjištění nám dávají vodítka týkající se biologických záležitostí spojených s kognitivními problémy, jež jsou ve spojení s anticholinergickými léky. K dokonalému pochopení mechanizmů, jež v tomto procesu probíhají, bude zapotřebí dalších studií.

.

Tato studie byla publikována v časopise JAMA neurologie.

John Smith, generální ředitel společnosti Proprietary Association of Great Britain (obchodní sdružení výrobců léků a doplňků stravy bez předpisu), řekl, že léky, které se v této studii zmiňují, nejsou léky, které byly vyrobeny, aby se užívali na denní bázi.

Řekl: „Je důležité zmínit, že tato studie JAMA se soustředila pouze na lidi s průměrným věkem 73 let a vybraná skupina byla velmi malým vzorkem.

Studie sledovala lidi, kteří užívali léky s malým, středním a vysokým množstvím anticholinergik. Závěrem této studie bylo doporučení, aby lidé, kteří jsou starší a užívají léky se středním a vysokým obsahem anticholinergik, tyto léky nahradily alternativními prostředky, pokud taková možnost existuje.

.

„Avšak tato studie měla určité nedostatky, a tak vědci zamýšlejí další a dokonalejší studie. Anticholinergické léky obsahují různé léky na alergie, nachlazení a chřipku, které se prodávají bez předpisu. Tyto léky však slouží ke krátkodobému užívání a ne k nepřetržitému užití. Pokud si někdo není jistý léky, které užívá, měl by se poradit se svým lékárníkem.“

„Je množství různých léků užívaných na alergie, nachlazení a chřipku. Tyto léky obsahují různé látky. Mnoho z těchto přípravků v této studii nebylo zmíněno, a tak by měl být váš lékárník schopný vám nabídnout případně jiný lék.“

„Všechny léky, které jsou v Anglii prodávány bez předpisu, byly schváleny Medicines and Healthcare Producst Regulatory Agency (MHRA = „ministerstvo zdravotnictví“) a jsou pečlivě zhodnoceny, aby byly bezpečné a účinné.“

„Pokud se začnou prodávat, tak je jejich bezpečnost v případě jakýchkoli negativních ohlasů nepřetržitě monitorována.“

.

pills_2597993b

Zatím žádný komentář.

Napsat komentář