Geoinženýrství ničí naše zdraví, varuje doktor

Autor: Dr. Steven Amato

Celková kontaminace, která byla způsobená naší planetě “klimatickým inženýrstvím“ je matematicky závažnější a všeobecně rozšířenější než všechny ostatní zdroje kontaminace životního prostředí dohromady. Pokračující toxický postřik naší oblohy přidává k již v současnosti smrtícímu břemenu znečištění z klimatického inženýrství, které bylo započato před 65 lety. Životní prostředí a naše těla dosahují a překonávají bod zlomu. Níže uvedená zpráva pochází z pera odborníka ze zdravotního sektoru, který plně chápe závažnost škod, které nám způsobil dopad geoinženýrství.

.

Může mít geoinženýrství něco společného s mým zhoršujícím zdravím?

Lékaři a vědci tvrdí, že pokud chceme zůstat zdraví, tak musíme jíst "vyváženou stravu". Tato myšlenka je pravidelně opakována široké veřejnosti do té míry, že ji všichni považujeme automaticky za naprostou pravdu. Pravda však je, že to zdaleka tak není. V současném přetoxikovaném světě je požívání vyvážené stravy samo o sobě toxické.

Stačí si uvědomit, že naše jídlo je pěstováno za užití anorganických hnojiv, které urychlí výskyt kornatění cév, artritidy nebo Alzheimerovy choroby. Zbytky pesticidů a herbicidů jsou zachyceny v játrech – tím přispívají k zvýšenému ukládání tuku do jaterní tkáně, což vede k následnému vysokému nebo zvýšenému krevnímu tlaku.

Bylo také dokázáno, že geneticky modifikované potraviny zhoršují struktury buněčných stěn. Nebezpečná radiace je rutinně používána na zelenině jakožto dekontaminant. Američané vypijí každoročně velké množství kukuřičného sirupu, který obsahuje velké množství fruktózy. Tento sirup je z geneticky modifikované kukuřice a nachází se také ve velkém množství koření. Toto je jen několik příkladů technologických pokroků, které věda přinesla lidstvu. Tyto změny přispívají k současné zdravotní krizi, která USA zužuje. Přispívá také ke snižování HDP.

 

Tři neoznačené nekomerční vojenské typy letounů vytvořily tyto čáry přímo nad mým domem

302

 

Abychom plně pochopili vážnost tohoto problému, tak si musíme uvědomit, že chemikálie jsou všudypřítomné. Podle odhadů EPA jich je více než 100 000.

Nejnovější a nejnebezpečnější forma otravy je ta, která se provádí na obloze – používá se pro ni termín: “správa slunečního záření” (přel. z angl. termínu: solar radiation management).

Tato technologie používá chemické kondenzační stopy (= páry v podobě bílé čáry za tryskovým letadlem). Správa slunečního záření spadá pod neškodně znějící název: geoinženýrství.

Vypadá to, že není úniku před novým náboženstvím, které se nazývá věda. Smutným faktem však je, že pseudověda v současnosti řídí politiku tím způsobem, že se na ní dané strany domluví, a ne z důvodu toho, že se jedná o dobrou vědu. Stejně jako všechno ostatní v současnosti se i věda zpeněžila a vítězí ten, kdo podá nejvyšší nabídku.

Nejděsivější částí je však to, že Vy i já jsme se nevědomky staly pokusnými křečky těchto vědců. Laboratoří je planeta Země a tato věda, která je prováděna dle souhlasu určitých osob, je v současnosti mimo kontrolu. V širší vědecké komunitě není tajemstvím, že “standardy” uznávané vědeckými pracovníky – the Jason Society (= nezávislá skupina vědců, která radí vládě USA v otázkách vědy a technologie a to především v záležitostech týkající se armády) – záleží na tom, kolik nabídne peněz případný zájemce. Ve světě, který je založený na výsledcích, je tento model nejen chybný, ale také eticky a morálně zkažený. Je irelevantní jestli věříte, že chemicky generované kondenzační stopy existují nebo ne. Existují.

Lidé, kteří je projektují a rozprašují, se nezajímají o to, co si o tom myslíte. Vaše daně je platí a válka s terorismem bude pokračovat. Američané se jakožto strůjci změny ukázali bezmocní. Máte na výběr – doplatíte na následky anebo budete proaktivní. Pro ty, kteří je to jedno je vhodné rčení “postupujte na vlastí nebezpečí”. Co se týká Vás ostatních, tak byste se měli začít chránit!

.

Dvě hlavní složky v těchto rozprašovačích jsou baryum a hliník:

s15s (1) s15s

.

Baryum se do těla dostane hlavně plicemi nebo nosními dutinami. Ve vodě rozpustné soli barya jsou očividně pro zdraví člověka toxické. Ve vodě rozpustné baryum je nejvíce nebezpečné.

Tím se dostane přímo do krevního oběhu a vystaví tak oxidačním efektům této nebezpečné látky červené a bílé krvinky, krevní destičky, hemoglobin a organické železo.

Důležitost cévního systému je velmi obsažné téma. Postačí však říci, že krev je základem, z kterého tvoří tkáně své živiny – jako např. úrodná půda poskytuje dokonalé prostředí pro zdraví a správný život rostlin. Škodlivé chemikálie, a především těžké kovy, snižují kvalitu krve – jejich vysušující vlastnosti snižují krevní obsah vlhkosti a zvyšují tak viskozitu a riziko mozkových příhod.

Uvádí se, že baryum dokáže absorbovat až 400krát více vlhkosti než je jeho samotná váha. Jednotlivé částice barya jsou v nano velikostech, a odpovídají jedné miliardtině metru = jedné deseti tisícině průměru lidského vlasu. Díky tomu se tyto částice mohou jednoduše dostat do Vašich buněk, kde Vám ubírají energii a díky nimž se cítíte chronicky unavení. Pokud se dostanou do těla tak naruší funkci mitochondrie (= útvar v plazmatu buněk). Mitochondrie je generátorem energie uvnitř každé buňky a poskytuje energii, která ovlivňuje dýchání, vitalitu a ostražitost. Pokud přemýšlíte nad tím, co můžete udělat pro to, abyste se ochránili, tak přemýšlíte správně.

 

Takovýto útvar mraků je dle historických záznamů pravých mraků, a to ať už v uměleckých ztvárněních nebo na fotografiích, nemyslitelný

301

 

.

Druhou složkou je hliník. Tato látka je také velmi toxická nano substance. Má vliv na tkáně centrálního nervového systému – např. bílá mozková hmota.

Hliník zapříčiňuje to co je známo pod názvem amyloidní plaky. Tvoří se v mozkové tkáni, narušují konce nervových synapsí, ze kterých se přemísťují signály, které udržují paměť a naše schopnosti spojené s řešením problémů – kognitivní funkce.

Velké nahromadění amyloidních plaků bylo identifikováno u Alzheimerovy choroby, což je onemocnění, které je spojováno s rapidním neurodegenerativním kognitivním ochabnutím. Parkinson, amyotrofická laterální skleróza, roztroušená skleróza a myasthenia gravis (= onemocnění postihující nervosvalový přenos) jsou podobná onemocnění, která mají společné rysy rapidního a značného slábnutí nervové tkáně. Tento stav je postupný a nezvratný.  

.

Globální farmaceutické kartely jsou zaměstnané vývojem a testováním nových generací antineurodegenerativních léků, které jsou vyvíjeny kvůli vlivům chronických otrav těžkými kovy. To bude výsledkem geoinženýrství, které je v současnosti prováděno po dekády.

Druhá a více znepokojující charakteristická vlastnost barya je jeho reakce na srdeční sval. Pro zdraví našeho srdce jsou důležité zbytky minerálního draslíku. Pokud se množství draslíku v srdci změní (hypokalemie) tak může zapříčinit tachykardii (zrychlení srdeční činnosti), čímž vystaví nepřiměřené zátěži nejen naše srdeční svaly, ale také nervy. Baryum mění množství draslíku a tak zvyšuje riziko mrtvice, a to především u lidí trpících nadváhou a obezitou.

Baryum může zapříčinit “srdeční křeče“. Ve spojení se srdcem se mohou vyskytovat zdravotní problémy jako: bolest na hrudi, závratě, omdlévání, respirační obtíže, dušnost, astma, problémy se zrakem, bolest v jedné nebo v obou rukách, a také občasná otupělost, ranní ztuhlost, únava a střevní potíže. Inhalátory mohou tento stav ještě zhoršit. Mladí a lidé středního věku nejsou imunní.

.

Spotřebitelé léčiv by měli být velice obezřetní, než si nechají napsat recept určený na zklidnění nebo stimulaci. Špatný lék by mohl znamenat vážné následky – a to rychle. Je důležité mluvit se svým doktorem o lécích, které Vám chce předepsat. Zeptejte se svého lékaře, pokud jsou tyto léky spojeny s jakýmikoli kardiovaskulárními vedlejšími účinky nebo pokud by byla jedním ze středně dlouhých vedlejších účinků chudokrevnost. Je důležité mít tyto informace také od svých lékárníků. Ptejte se a požadujte odpovědi. Váš lékárník by se Vás měl zeptat, zda máte nějaké alergie na dané léky – vyrážky, dušnost, závratě – nebo jiné nezvyklé reakce, které jste mohli mít někdy v minulosti.

Ti, kteří budou těmto látkám vystaveni (všichni) by měli konzultovat pravděpodobnost vdechnutí těžkých kovů z kondenzačních stop na obloze, které by se mohly vyskytovat v místě jejich bydliště nebo v místě kde pracují.

.

Pacienti se musí proaktivně snažit vést tento dialog směrem k potřebě krevních testů, které jsou zaměřeny na množství kovů – hliník, baryum, olovo, rtuť. V případě menšího měření je důležité se zaměřit na baryum a hliník. Řekněte si o vytvoření zprávy týkající se těžkých kovů v krvi a zmiňte shora uvedené kovy jako ty, které jsou především podstatné. Já jsem se dozvěděl o zvýšeném obsahu barya ve své krvi po tom, co jsem v daném měsíci zaznamenal intenzivní aktivitu rozprašovačů na obloze.

Požádejte svého doktora, aby Vám nechal udělat CRP (C-reaktivní protein), což je test, který měří vnitřní srdeční zánět. Pokud by Vašeho doktora zajímalo, proč tento test chcete, vysvětlete, že nedávné vystavení těžkým kovům se typicky ukáže nejdříve v krvi. Ve vlasech to je až o týdny či měsíce později. Výskyt kovů v krvi může být diagnostikován jakožto otrava těžkými kovy.

.

Ukázka záměrného krátkého rozprášení, pádná evidence

300

 

Udržování bdělosti co se týká potravních doplňků, vitamínů a jídel do kterých se přidávají vitamíny, minerály a jiné látky je nezbytné. Můžete se tak chránit před nevyzpytatelnými následky netestovaných vědeckých experimentů, které na nás působí.

.

Toxické látky, které se v laboratořích oficiálně vyrábí od roku 1988, byly chytře označeny jako neškodné díky klauzuli zvané “Delaney Clause“. Tuto klauzuli vytvořil Michael R. Taylor, dřívější ředitel úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (angl. Název Food and Drug Administration).

Taylor byl také v době, kdy pracoval v tomto úřadu výkonným ředitelem ve společnosti Monsanto (nadnárodní společnost produkující zemědělské produkty).

.

Jeho zájmy jsou proto přinejmenším velice pochybné. Díky této klauzuli se otevřela Pandořina skříňka, která umožnila použití nových chemikálií v amerických potravinách. Díky této klauzuli přestala platit legislativa, která dříve zakazovala rakovinotvorné substance v jídle. Zákony týkající se etiket na jídle tím byly buď velmi omezeny, nebo úplně eliminovány. Jedinou bezpečnou alternativou jsou potraviny pěstované doma nebo od drobných farmářů nebo maso a drůbež např. od Ukiah Natural Food Coop (=obchody, které se zaměřují na prodej organického jídla a zdravého jídla). Avšak víceméně se dá říci, že nejsou žádné záruky, pokud si potraviny sami nevypěstujete a nesklidíte.

Vaše buňky jsou pod neustálým vlivem chemikálií od poloviny 80. let, a to od rána až do večera. Tyto chemikálie vysušují Vaše tělo, klouby a nervový systém.

Kromě toho také zhoršují cesty, kterými putují Vaše hormony – to vede k metabolickému okysličování, reaktivaci molekul reagujících na kyslík (angl. název ROS), poškození chromozomů, poškození DNA molekul. Poškození chromatinu a narušení DNA patří mezi klíčové rysy, jež se pojí s nevyléčitelnými stádii rakoviny.

.

Proto jsou v současnosti vitamíny C a E tak důležitými preventivními prostředky proti chronickým nemocem, které byly vytvořeny v 21. století. Je mnoho dalších vitamínů a doplňků stravy, které jsou schopné napravit poškození buněk, tím že pohltí ROS nebo které zvýší průtok enzymů, podpoří integritu buněčných stěn nebo zvýší odstraňování CO2.

Je pouze na Vás, abyste udělali správné rozhodnutí, které zvýší Vaši bezpečnost a zdraví. Opatrnost je na místě a zdravý rozum je nezbytností.

.

Překlad z angličtiny, originál z: http://www.geoengineeringwatch.org/

Fotográfie z Prahy, Podoli, 18.09.2015

image (3) image (5)

Napsat komentář