BBC: “Pod Afrikou jsou velké zásoby vody”

Autor: Matt McGrath Science reporter, BBC World Service

Vědci tvrdí, že Africký kontinent, který je nechvalně proslulý svým suchem, ve skutečnosti skýtá velké zásoby podzemní vody. Odhadují, že celkové množství této podzemní vody by mělo být 100 násobně větší než množství vody nacházející se na povrchu tohoto kontinentu.

Tým vědců zhotovil nejdetailnější mapu, která znázorňuje množství a potenciál tohoto skrytého zdroje. Jak je zmíněno v deníku „Environmental Reserch Letters”, případné vrtání by nemuselo být nejlepším způsobem zvýšení zdrojů vody.

V Africe se údajně nachází více než 300 milionů lidí, kteří nemají přístup k pitné vodě.

Poptávka po vodě v nadcházejících dekádách výrazně vzroste z důvodu nárůstu populace a také kvůli potřebě zavlažování plodin.

Řeky a jezera poskytující sladkovodní vodu čelí každoročně povodním a obdobím sucha a ty tak mohou limitovat užití této vody pro lidi a zemědělství. V současnosti je zavlažováno jen 5% orné půdy.

.

Co je podzemní voda?

Když prší nebo sněží, tak většina těchto srážek skončí v řekách nebo poskytuje vlhkost rostlinám a plodinám. Zbytek stéká dolů k vrstvám kamenů, které se nacházejí pod povrchem.

Tato podzemní voda se nachází v prostorách mezi kameny a v malých propojených prostorách, které se nacházejí mezi jednotlivými zrnky ve skále, jako např. v pískovci.

Těmto útvarům se říká zvodně. Podzemní voda není ve zvodni nehybná. Pohybuje se v závislosti na gravitaci a působí na ni váha vody nad ní.

Tento pohyb vody ve zvodni z vody odstraní různé nečistoty a tak je často tato voda čistší než voda povrchová.

.

_59747529_aquifiers_africa_464map

.

V současnosti se vědcům poprvé povedlo provést na celém kontinentu analýzu vody, která se skýtá pod povrchem ve zvodních.

Helen Bonsor z BGS (British Geological Survey) je jedním z autorů této studie. Tvrdí, že do nedávna byly podzemní vody něčím co se nevidělo a tudíž byly něčím o čem se toho moc nevědělo. Doufá, že nové mapy lidem otevřou oči a dovolí jim vidět nový potenciál.

 „Největší zásoby podzemní vody jsou v severní Africe – ve velkých sedimentárních pánvích v Libyi, Alžírsku a v Čadu” říká.

 „Množství vody, která by se mohla v těchto pánvích potenciálně nacházet je ekvivalentem k vodě nacházející se v tloušťce 75 metrů na celém tomto území – to je obrovské množství.”

.

lifestraw

.

Prastarý jev

Od dob kdy byly tyto zvodně naplněny vodou uplynulo již více než 5000 let. Je to z důvodu změn klimatu, které proměnily Saharu během několika století v poušť. Vědci shromáždili svá data ze současných hydrogeologických map, které jim poskytly vlády a také z dalších 283 studií týkajích se zvodní.

Tyto nové mapy ukazují, že mnohé země, které mají v současnosti velice malé množství vody, mají značné zásoby podzemních vod. Vědci jsou však ohledně získání těchto ukrytých zdrojů dosti obezřetní. Dle nich by rozsáhlé vrty nemusely být zcela funkční.

Dr. Alan MacDonald z BGS, který byl vedoucím autorem této studie řekl BBC: „Vybudování velkých vrtů by nemělo býti provedeno bez dobrých znalostí daných podzemních vod.“

„Menší vrty a ruční pumpy by byly lepší variantou pro zásobování vodou na vesnicích“.

Mnoho těchto zvodní není kvůli malému množství dešťů naplněno a tak se vědci obávají, že by tyto případné velké vrty mohly rychle vyčerpat současné podzemní zdroje. Podle Helen Bonsor někdy může znamenat pomalejší získávání vody větší efektivitu.

 „Ve většině Subsaharské Afriky se nacházejí zvodně s malou kapacitou“, vysvětluje.

„Naše práce však ukazuje, že v případě opatrného využívání a budování těchto menších vrtů je v Africe dostatečné množství podzemní vody k pití a k zalévání“. Podle vědců se zde nacházejí dostatečné zásoby vody, díky nimž se mohou obyvatelé vyrovnat se změny klimatu.

 „I ve zvodních nacházejících se ve vyprahlejších místech, kde je v současnosti velmi málo srážek, se voda může nacházet 20 až 70 let“, říká Dr. Bonsor. „Získávání této vody k pití a na menší zavlažování by za současných podmínek poskytlo větší jistotu v dnešním proměnlivém klimatu“.

Andrew Mitchel, současný britský tajemník pro státní a mezinárodní rozvoj, uvítal publikování této nové mapy. „Toto je důležitý objev,“ řekl. „Tento průzkum, který byl financován Britskou vládou, by mohl mít nezměrný vliv pro některé z nejchudších lidí na této planetě. Mohl by jim pomoci v boji se suchy a mohli by se adaptovat na klimatické změny.“

.

10j313bi5mg

Zatím žádný komentář.

Napsat komentář