50 běžně se vyskytujících chemikálií, společné užíti kterých přispívá k rakovině

50 běžně se vyskytujících chemikálií, které mohou při společném užití přispět k většímu riziku výskytu rakoviny. Tyto látky byly nalezeny v bramborách, tekutých mýdlech a v opalovacích krémech

Výzkumníci tvrdí, že 50 chemikálií, jež jsou denně používané, by mohly být v případě kombinování důvodem nárůstu rizika rakoviny. Předešlé studie mohly toto nebezpečí podcenit, neboť nebraly v potaz riziko vznikající při užívání většího množství z těchto chemikálií.

174 vědců v 28 zemích studuje spojitost mezi směsicemi “běžných chemikálií, jejichž užití se nemůžeme vyhnout” a rozvojem rakoviny.

Těchto 50 chemikálií bylo klasifikováno jakožto látky, jež mají na tělo v malých dávkách malý efekt. Jsou považovány za látky, které představují malé nebezpečí.

.

Avšak kombinace těchto látek by mohla zapříčinit rakovinu. Mezi tyto chemikálie patří:

.

527ba9a6992df102d0b5b68d

Triklosan. Ten je přidáván do anti-bakteriálních mýdel.

 

hdpe_film_scrap

Dále ftaláty, které se nacházejí v plastech.


Sunscreen1

Kysličník titaničitý, používaný v opalovacím krému,

Ooh-Fries-Vegetarian

Akrylamid, který je ve smažených hranolkách.

.

Zpráva uvádí: “Současné studie vlivu chemikálií a karcinogennosti neřeší efekty malých koncentrací nebo efektů, které může zapříčinit působení více těchto chemikálií.

Biolog Dr Hemad Yasei z Brunel univerzity v Londýně, který se zabývá rakovinou, uvedl:

"Tento výzkum podporuje myšlenku, že chemikálie, které nemusí být sami o sobě škodlivé se míchají. Při akumulaci v našem těle mohou zapříčinit rakovinu. Mohli by být důvodem současné globální rakovinové epidemie."

Okamžitě musíme investovat více finančních prostředků do výzkumu efektů, které má užití rozdílných druhů těchto chemikálií v malém množství, pokud působí společně. Nacházejí se v jídle které jíme, vzduchu jež dýcháme, a ve vodě kterou pijeme.

Delikátní, ale smrtelné. Nový výzkum poukazuje na 50 chemikálií, s nimiž jsme každodenně v kontaktu. Mezi ně také patří jedna, která se nachází ve smažených hranolcích. V případě “míchání” mohou tyto chemikálie zvýšit riziko rakoviny.

Současný výzkum odhaduje, že by tyto chemikálie mohly být zodpovědné až za jednu z pěti rakovin. Lidé jsou běžně vystavováni působení tisíců chemikálií. Je důležité jejich vlivu lépe rozumět a snížit tak globálně možnost výskytu rakoviny.

Dr Yasaei v časopise “Oxford University Press´s Carcinogenesis” uvedl, že nechce, aby byli lidé tímto výzkumem šokováni.

Použití těchto 50ti chemikálii je v malém množství bezpečné. Tento výzkum byl však proveden, aby zdůraznil mezeru v našich znalostech. Dr Yasaie řekl, že doufá, že tento výzkum povede k dalšímu zkoumání.

Současné přístupy k rakovině testují pouze působení jednotlivých látek samostatně. V našich tělech se však časem shromažďuje více chemikálií a tyto chemikálie jsou také přítomné v našem okolním prostředí.

Dr Yasaei uvedl:

“Nechceme vytvářet paniku. Záměrně jsme nezkoumali chemikálie, o kterých již víme, že mohou zapříčinit rakovinu. Zajímali jsme se o chemikálie, které mohou znamenat narušení našich buněk.”

Ochrana? Zatímco většina z nás používá opalovací krém, aby nás chránil před rakovinou, nová studie poukazuje na fakt, že některé látky v opalovacím krému - při kombinaci s dalšími chemikáliemi, jež jsou neustále kolem nás – mohou zapříčinit globální rakovinovou epidemii.

Jako příklad Dr Yasaei uvedl atrazin. To je herbicid, který se v USA používá na kukuřici a je považován za bezpečný.

Dle Dr Yasaei může tento herbicid přijít do kontaktu s niklem, který se nachází v hrncích a pánvích. Efekt těchto dvou chemikálií na lidské tělo je v současnosti neznámý.

Dle pana Yasaei je téměř nemožné dostat se do kontaktu se všemi těmito chemikáliemi zároveň.

 

Od brambůrků k parfému. Nebezpečné látky:

Toto je seznam některých z uvedených 50ti chemikálií, které by v případě společného působení na lidské tělo mohly zapříčinit rakovinu.

AKRYLAMID: Nachází se v hranolkách a dalším smaženém jídle. Přirozeně se nachází v jídle s velkým obsahem škrobu, které je vařeno při velkých teplotách.

SAZE: Používané v pneumatikách a gumových produktech, ale také v barvách do tiskáren.

MĚĎ: Užívaná v elektrických generátorech, motorech, elektrické kabeláži, rádiích a televizích.

OLOVO: Především užíváno ve stavebnictví, bateriích v autech, ale také ve střelivu.

MALATHION: Insekticid, který se používá na komáry.

RTUŤ: Používaná v teploměrech a v dalších vědeckých pomůckách. Její výpary se používají v pouličních lampách, zářivkách a v reklamních tabulích.

FTALÁTY: Běžně užívané v toaletních potřebách – např. v parfémech, očních stínech, hydratačních krémech a vlasových sprejích. Také jsou v plastových výrobcích, jako jsou: sprchové závěsy, podlahové dlaždice a čistící materiály.

KYSLIČNÍK SYŘIČITÝ: Používán jako konzervační prostředek ve víně a v jídlech jako jsou např. sušené meruňky a fíky.

KYSLIČNÍK TITANIČITÝ: Používán v kosmetice, např. v ochranných krémech proti slunci.

TRIKLOSAN: Užíván jako konzervační prostředek a desinfekční prostředek v kosmetických, čistících produktech a v barvě.

Снимок-экрана-2013-01-27-в-21.50.55

Napsáno: Colin Fernandezem, the Daily Mail , publikováno: 23. června 2015

Zatím žádný komentář.

Napsat komentář