10 hlavních důvodů proč je věda dalším náboženstvím

Autor: Cortical Rider, 15. prosince, 2012

.

Jakožto biolog s titulem Ph.D. ve vědě o nervovém systému si uvědomuji, že toto je kontroverzní téma jak pro vědce tak pro nábožensky založené lidi. Vědci považují za absurdní, že by měla věda, jakožto úspěchy člověka založené na logice a intelektu, cokoli společného s náboženskými mýty. Věřící se zase zdráhají vzít jakkoli v potaz to, že by věda, lidský výmysl, mohla býti srovnávána s božským náboženstvím.

Ale, pojďme je porovnat. Zkusme mít otevřenou mysl a objektivní – ale ne nezbytně vědecky podloženou – perspektivu a uvidíme, zda jsou náboženství a věda opravdu tak odlišné.

.

10. Dle vědy jsou lidé výjimeční

Je pochopitelné, že náboženství může vnímat člověka jako střed vesmíru, ale pro vědu by to bylo neomluvitelné. Avšak velké množství astrofyziků a kosmologů prahnou po tom, aby nám mohli říct o vesmíru, který je v souladu s antropogenetickými zásadami.

Není naprosto žádný vědecky podložený důvod, proč by lidské porozumění – které je nadřazené slimákům, delfínům či opicím – mělo být tak velké, aby zahrnovalo i vesmír. Antropocentrismus – předpoklad, že lidé jsou středem vesmíru – je ve vědě rozšířený stejně jako v náboženství.

.

vo-lvove-pojmali-ohotnika-za-zolotom

.

9. Vyhání kacíře a potírá všechny ostatní náboženství

Věda, stejně jako Bůh ve starém zákoně, je žárlivá vůči ostatním náboženstvím. Proto věda říká svým následovatelům: „Nebude jiných bohů nežli mne“.

Pokud budete mít jakékoli pochybnosti tak se zkuste někoho zeptat, jestli se přidá k vaší modlitbě na vědeckém shromáždění. Od té chvíle bude vnímáni pouze jako vědec teista. Kacíř. Nepříjemný pocit. Sprostota. Najděte si, jak se dívali na Kurta Gödela po tom, co na Princetonské univerzitě obíhal jeho ontologický důkaz o pravdivosti Boha.

.

.mark_ot_devil1_enl

.

.

8.Věda uctívá své vlastní svaté

Skupina vědeckých mučedníků sice není tak obsáhlá, avšak její členové jsou uctíváni jakožto mnohem větší vědci než ve skutečnosti byli. Příkladem může být Galileo Galilei. Svatý patron všech vědců, který byl pronásledován náboženskými nařízeními. Ve skutečnosti ve vědě nemá až tolik vědních počinů. Většina jeho úspěchů byla technického ražení, jako např. fušování do teleskopů. Heliocentrismus je znám již od 4. století před n. l.

.

U_58_710267559856_Andrea_Solario_Salome_mit_dem_Haupt_Johannes_des_Taeufers_um_1520_1524_sm

.

.

 

7. Věda si vymýšlí příběhy, aby vysvětlila náš původ

Sumerové, Babyloňané, Řekové, Číňané, Aztékové – všichni z nich měli mýty o vzniku, pravděpodobně vymyšlené u ohně. Všichni z nich brali tyto mýty vážně. Nyní máme vědu, která nám vysvětluje náš původ.

Víte, jaká je poslední verze tohoto příběhu? Na počátku byly obrovské membrány. Tyto membrány se navzájem dotýkaly a způsobily něco, čemu říkáme „Velký třesk”. No, tak určitě.

.

id

.

.

6. Věda má vlastní etické zákony

Existují zákony státní a morální. Podle vědy existují „zákony vědeckého chování“. Všechny možné ohavnosti jsou konány ve jménu vědy – příkladem může být doktor, který předepíše placebo léky několika svým pacientům při testování léků. Tento doktor je předepíše i přes to, že si uvědomuje, že pokud by tito pacienti podstoupili řádnou léčbu, tak by tak netrpěli a dožili by se delšího věku.

Avšak vědecký pokrok téměř vždy vítězí nad osobní morálkou. Pokud nebudete vědním fanatikem tak bude vědecká etika v rozporu s vašimi osobními kodexy chování.

.

untitled-1442262A1977E8A2BFF.

.

5. Věda má své vlastní kněží

Newton, Darwin a Einstein jsou svatou trojicí západní vědy. Pod nimi „stařešina“: Watson, Crick, Dawkins, Hawking, Dennet, Chomsky, Penrose a Sagan. Následují velekněží: vítězové Nobelovy ceny, populární spisovatelé a celebrity v médiích.

Jejich názory jsou vnímány jako kázání a jejich tvrzení se citují jako svaté texty. Obyčejní lidé jsou zesměšňováni, pokud zpochybňují interpretaci těchto kněžích. To samé platí pro vědce samotné. Zpochybňování člena vyšší vrstvy nese svá rizika. Přeci jen, všechny vědecké práce (od přednášek až po žádosti o grant) jsou přezkoumávány ostatními.

.

тайная-вечеря-арт-красивые-картинки-песочница-1666358.

.

4. Věda je založená na dogmatech

Říkali jste si někdy, proč i ti nejlepší doktoři vnímali pouštění žilou jako lék i přes to, že bylo potom jejich pacientům hůře? Odpověď: víra v pouštění žilou byla dříve jedním z dogmat.

Cokoli co by bylo s tímto dogmatem v rozporu bylo jednoduše zamítáno nebo zesměšňováno. Věda má tudíž parády, které by někdo spíše očekával od náboženství.

.

130669

.

.

3. Věda se podřídí, aby vyhovovala moderním trendům

Pokud si myslíte, že jsou vědci vůči tlakům veřejného mínění imunní, tak se znovu zamyslete. Nebudu brát v úvahu oznámení udělaná vědci v totalitních režimech (jako např. rasistické „závěry“), protože tyto považuji za vynucené odchylky. Namísto toho se můžeme podívat na vědecký postoj k homosexualitě. Až do roku 1973 byla homosexualita v „Diagnostickém a statistickém manuálu mentálních poruch“ zařazena na seznamu poruch osobnosti. V roce 1973 byla vyňata, avšak jen o rok později nazpět vrácena a nakonec znovu odstraněna v roce 1986. Na jaké evidenci bylo toto zařazení mezi duševní poruchy? Hlavní roli měl veřejný názor podporovaný příhodným „empirickým poznatkem“.

.4d713764cc2897.03785992Robot

.

.

2. Většina z vědy je nepodložená

Temná hmota, temná energie, teorie strun a ego – všechny z nich zní jako uvěřitelné příběhy. Může ale někdo ukázat kde se nachází ego v mozku? Můžeme použít koncept temné energie k něčemu jinému kromě toho, že nám může pomoci vysvětlit expandující vesmír (což je mimochodem další vědecká teorie)? Pro žádnou z těchto teorií neexistuje opravdový důkaz.

Je to tak – pro 96% toho co si věda myslí o složení vesmíru nemáme žádný důkaz. I přes to považujeme tyto teorie (říkáme jim teorie, abychom se vyhnuli pojmenování příběhy) za pravdivé. Napadá vás proč? Protože máme víru – což mě vede k poslednímu bodu.

.

na_lune

.

1. Věda potřebuje víru

I vysoce specializovaní vědci budou často následovat určitou myšlenku a budou následně bádat, jaké jsou implikace určité teorie a budou zavrhovat jiné. Vše bude založené na intuitivních volbách a na jejich vnímání toho, co považují za elegantní a správné.

Většina lidí, kteří odmítají náboženství, které dříve následovali, budou tvrdit, že tomu tak učinili z důvodu jasných odpovědí, které logika a věda poskytují. Když se jich zeptáte, jak by vám vysvětlili existenci vesmíru tak zmíní Velký třesk a M-teorie. Když se jich zeptáte, jak by vysvětlili existenci lidí tak zmíní evoluci.

Když na ně však budete naléhat, aby jakoukoli ze shora uvedených teorií vysvětlili, tak si brzy uvědomí, že těmto otázkám ve skutečnosti moc nerozumí. Jejich názory jsou jen slepá víra – přijímají teorie bez toho, aby jim rozuměli. Pokud něčemu nerozumíš a i přes to se to pro tebe stane pravdou, tak jsi prostě věřící – a stejně jako velká část vědy se i ty ocitneš někde, co by se dalo lépe popsat slovem náboženství.

.

15435

Zatím žádný komentář.

Napsat komentář