Z čěho se skládá člověk?

Složení organizmu člověka

•  Člověk se skládá z více než sta trilionů buněk ( 100 000 000 000 000 ). Pro porovnání - slon se skládá ze šesti kvadrilionů buněk (6 000 000 000 000 000 ).

• Člověk se skládá ze 60% z vody. V těle je rozložena nerovnoměrně:
v tukových tkaninách se nachází 20% z jejich celkové váhy, v kostech 25%, v játrech 70%, ve svalech 75%, v krví 80%, mozek máme ze 85% z vody. Tyto výsledky pro někoho můžou být překvapující, vzpomeňme si ale na medúzu - celá se skládá z 99% z vody a přesto se ve vodě nerozpouští.

• Ostatní 40% v těle člověka tvoří následující látky:
bílky — 19%, tuky — 15%, minerální prvky—5%, sacharidy  - 1%.

• Nejdůležitějšími elementy pro naše tělo jsou pak  kyslík, uhlík, vodík, dusík. V těle také nalezneme kolem 2 kilogramu kalciu a fosforu, většinou je nalezneme v kostech, kde zabezpečují jejích odolnost.  Také nalezneme okolo 6 gramu železa, které je pro tělo nesmírně důležité, protože je součásti hemoglobinu.

il_570xN.480551981_g86u quain_p10

•  Je velmi zajímavé, že nejde s úplnou přesnosti říct, kolík přesně kosti má v těle každý člověk. Za prvé - každý to má jinak. Za druhé - u 20% se nalézají různé odchylky v počtu páteřních obratlů.  Jeden člověk ze dvaceti má v těle o jedno žebro navíc. Přitom to žebro navíc se nejčastěji naleza u můžu, než u žen, a to dokonce o třikrát. Množství kosti v těle se také mění s věkem, některé kosti se srůstají. Proto nikdo přesně neví, jak by se měli počítat kosti a v odborných publikacích se opatrně uvádí, že člověk má v těle více než 200 kosti.

• Nejdelší kost v těle je stehenní kost a její délka obvykle dosahuje až 27,5% celkové výšky člověka. Nejkratší kost je mála kostička 3-4 mm, která předává impulsy ve vnitřním uchu, funguje jako jakýsi páka, předávající zvukové vlny.

• Stejně, jako v případě s kostmi, nemůžeme přesně určit ani počet svalů v těle dospělého člověka. Specialisté říkají, že máme počítat od 400 svalů až po 680 svalů. Pro porovnání - koník má v těle okolo 900 svalů, některé housenky až 4000 svalů. Celková váha svalů u můžu činí 40% od celkové váhy, u žen kolem 30% celková váhy.

• Člověk spotřebuje v klidné poloze (například v lehu) až 400-500 litrů kyslíků, během 24 hodin. Během minuty člověk se nadechne 12-20 krát, kůň - 12 krát, krysa 60 krát, kanářík - 108 krát.

•  Na jaře člověk dýchá o 1/3 častěji, než obvykle.

•  Srdce dospělého člověka za den přepumpuje kolem 10 000 litrů krve. Za normální pulz se považuje 60 až 80 úderu za minutu. Přičemž u žen srdce bije trochu rychleji, o 6-8 úderů za minutu. Při těžké fyzické zátěží pulz se může zrychlit až do 200 úderu za minutu. Například u slona za normální pulz se považuje 20 úderů za minutu, u býka - 25, u Žaby —30, u Králika — 200, u myší až — 500 úderu za minutu.

d0635da0006e88eeca4d54e083e image_4922

• Celková délka cév v organizmu člověka - skoro 100 tisíc kilometrů.

• Krev v těla ležícího odpočívajícího člověka je rozložená následovně: 1/4 se nachází ve svalech, druhá čtvrtina se nachází v ledvinách, 15%—v tlustém a tenkém střevě, 10% — v játrech, 8%—v mozku, 4% — v srdečních cévách, 13% — v prudších a ostatních orgánech.

•  Každý erytrocyt se skládá ze 270 milionů molekul hemoglobinu. Jejích život trvá až několik měsíců. V dospělém člověku každou hodinu umírá kolem jednoho milionů erytrocytů, 5 miliardu leukocytu a 2 miliardy trombocytu. Na jejích místo přiházejí nové bunky, které vyrábí mícha a slezina. Celkem během 24 hodin v těle se obnoví 25 gramů krve.

• Micha dospělého člověka, která zaplňuje vnitřní prostory některých kosti,  celkem váží kolem 2600 gramů.  Za 70 let životu dávají tělu 650 kilogramů erytrocytu a jednu tunu leukocytů.

•  Nervový system člověka se skládá ze 10 miliardu neuronu, z nichž jenom jeden procent děla "samostatnou práci" - přijímá impulzy z vnějšího prostředí a "rozkazuje" svalům. Devadesát devět  procent neuronu jsou jenom prostředníky, stanice, které fungují jako zesilující a předávající informaci dál.

Gautier_t02  bidloo_t57

• Více než polovina neuronů se nachází v mozkových hemisférách člověka.

• Celková plocha mozkové kůry se pohybuje mezi 1468 do 1670 cm2.

• Během minuty tělem člověka projde 740-750 mililitrů krve.

• Od třicátého roků života člověka mu začíná denně odumírat až 30-50 tisíc nervových buněk.  Zmenšuje se i mozek. S přibývajícím věkem mozek nejenom ztrácí svou váhu, ale mění a svojí formu, s věkem začíná byt pevnější.  U můžu maximální váhy mozek dosahuje ve věku 20-29 let, u žen ve věku - 15-19.

• Pří žvýkaní jídla čelist může vytvářet tlak na zuby až do 72 kilogramu. Pro prožvýkáni chleba se vytváří tlak 25 kilogramů, pro prožvýkáni měkčích druhů masa - 15 kg.

•  Pocit žízně se objevuje v těle při ztratě přibližně jednoho procenta od celkové váhy těla. Ztráta 5 % z celkové váhy těla může vyvolat mdlobu, ztráta 10% může mít fatální následky - smrt.

• Oko člověka je schopné rozlišit 130 až 250 čistých barevných tonů a 5-10 milionů smíšených barevných tonů.

• Úplná adaptace oka ve tmě nastává po 60 až 80 minutách.

4716c2989e268c16edd7fcad8d6 valverde.Anatomia.p95

 

• Celkový povrch pokožky člověka měří 2 m2, za jednu minutu pokožkou projde 460 mililitrů krve.

• Pokožka má celkem 250 tisíc receptorů chladů, 30 tisíc receptorů tepla, milion centrů bolesti, půl milionu centru dotyku a tři milionu potových žláz.

•  Střední množství vlasu na hlavě dospělého člověka dosahuje 140 000 u blondýnů a 120 u brunetů. Celkový počet vlasů po celém těle kromě hlavy je 20 000.

•Vnitřní ucho člověka má 25 000 buněk, reagujících na zvuk.  Nejvíc je citlivé ucho na frekvenci 2000-23000 Hertz.

•  Náš mozek zaznamenává zvuk po 35-175 milisekundách od okamžiků, co ho přijalo ucho. Dalších 35-175 milisekund potřebuje ucho na "naladění se" na příjem konkretního zvuku.

•  Jazyk člověka má 9000 chuťových receptorů. Nejlépe receptory fungují při teplotě 24 C.

• Dokonce i ty nejsurovější muži denně "probrečí" až 1-3 miliardy slz. Slza se produkuje slznými žlázy,  zvlhčuje oko a tím ho chrání před škodlivými vlivy, před prachem, atd.

• V těle člověka najdeme více než 7000 fermentů.

img13 boschoperation

Zatím žádný komentář.

Napsat komentář