Seznám hlavních zákonu šaría… Takhle vypadá mocenský prostředek k ovládání muslimů

.

Právní struktura říše islámu je sbírka zakonů šaría, ustavených islámskými učenci před více než tisíciletím a pokládaných za neměnné a platné navždy a všude, kde vládne islám...

.

Zákony šaría sestavili imámové 150 let po Mohamedově smrti jako mocenský prostředek k ovládání muslimů a jimi okupovaných bezvěrců.

Přes občasné neshody ve výkladu toho či onoho zákona v aplikaci na moderní dobu a v přísnosti trestů se všichni uznávaní islámští učenci shodují na struktuře společnosti stojící na těchto základních principech:

.

♦ Muslimský muž je nadřazený muslimské ženě.

♦ Všichni muslimové jsou nadřazeni všem nemuslimům.

♦ Muslimka se nesmí vdát za nemuslimského muže.

♦ Muslim se může oženit s nemuslimkou, ale jejich děti jsou automatický muslimové.

♦ Muž se může rozvést jednoduchým oznámením ženě, že se s ní rozvádí.

♦ Žena se může rozvést podáním žádosti k soudu, kde musí obhájit důvody k rozvodu.

♦  Svědectví muslimské ženy má u soudu poloviční hodnotu muslimského může.

♦ Muslim (muž či žena) nesmí opustit islámskou víru.

♦ Nemuslim zvaný káfir nesmí vyslovit žádnou kritiku žádného aspektu islámu, i kdyby byla pravdivá.

♦ Muslim nesmí kritizovat, urážet nebo zesměšňovat svatou knihu, proroka a Alláha a takový čin může být označen za opuštění islámské víry.

♦ Každý muslim má povinnost konat džihád,  čili propagovat islám a usilovat o jeho vítězství nad "falešnými vírami", násilím nebo politickou, kulturní nebo sociální aktivitou.

♦ Majetek získaný džihádem od kafírů patří islámským vítězům.

Kafírové, porážené v džihádu mají volbu stát se muslimy, nebo platit poddanskou daň (v případě "lidu knihy" čili křest'anu, Židů a zoroastriánů), nebo stát se otroky (ženy sexuálními otrokyněmi), nebo být zabiti.

.

france-muslim-woman-niqab

.

♦ Ženská nevěra se trestá bičováním nebo kamenováním.

♦ Mužská nevěra není nevěrou, nebot' muslimský muž smí mít více než jednu ženu, plus neomezený počet sexuálních otrokyn a služek.

♦ Žena je vždy podřízena muži (otci, manželovi, bratrovi, otrokářovi) a ten má právo ji trestat za neposlušnost.

♦ Hudební nástroje jsou zakázány.

♦ Zobrazování všeho živého je zakázáno.

♦ Financování účtováním úroku je zakázáno.

♦ Na záchod se vchází levou nohou, vychází pravou.

♦ Zadnice se vytírá levou rukou, jídlo se bere pravou.

♦ Za krádež se usekává pravá ruka, aby odsouzený zloděj musel jíst tou rukou, kterou vytírá zadnici.

♦ Na kritiku islámu a odpadlictví od islámu se vztahuje trest smrti.

♦ Trest za porušení zákonů šáría může vykonat kterýkoli pravověrný muslim kdekoli, kdykoli a jakkoli.

.

Mus-Fam-silhouette 

Čerpáno z knihy Benjamina Kurase "Jak zabít civilizaci"

.

4 Komentářů

 1. Je pravdou, že zákon šaría byl sepsán a kompletován až po Mohamedově smrti, nicméně vše co celá šaría obsahuje bylo sepsáno právě na základě učení Koránu a výroků proroka Mohameda případně podle jeho příkladných činů.

  • Souhlas – určitě to nic neospravedlňuje, ale je to důležitá poznámka

 2. Kdyby jsme my lidé vládli uměním ” poučit se z historie lidstva ” ( osmané a jejich nadvláda na křesťanském Balkáně /500 let / ), tak toto vše by dnes nebylo ! Bohužel někteří jedinci si váží více peněz než života lidí ……a dnes většina vládnoucích ve světě je taková……

 3. Nevěřte islámu ani muslimům. Lhaní a křivárnu mají v popisu svého náboženství.
  Proto neváhejte a Všem : co je tu u nás podporují a vítají, aby věděli koho a co je čeká.
  A hlavně přestaňte se tu tak blbě a hloupě dopisovat a při tom čas kvapí a muslimové ať nezváni sem stále lezou. Zabraňte raději anexi Evropy. A proto volte jedině SPD.

  Jak se stát domobrancem. Ti co už jsou v ND, tak ať to pošlou dál. http://www.narodní domobrana.cz
  Proto se založila Národní domobrana. Začněte konečně něco proti tomu dělat.

  Takový je islám a každý muslim. Nic mezi tím není. To je pravý islám a tak podle se chovají muslimové k ostatním obyvatelům této planety. Chtějí podle něho vládnout celému světu a to si chcete nechat líbit ??????????????????

  OTEVŘTE SI RADĚJI TUTO STRÁNKU !!!!!!

  http://stopislam.eu/34-veci-ktere-byste-meli-vedet-o-pravu…/
  áhejte a :

Napsat komentář