Kdo skutečně vládne světem – část třetí – Kulatý stůl

Podnět ke vzniku této politické organizace  dal v roce 1891 v Anglii Cecil Rhodes. Mezi zakládajícími členy byli mimo jíné také lord Esher, lord Alfred Milner, lord Rothschild a lord Arthur Balfour. Hlavním cílem skupiny bylo podřízení celého světa britské vladě a prosazení angličtiny jako světové řeči.

Rhodes možná skutečně usiloval o světovou vládu, která by usilovala o prospěch veškerého lidstva, do skupiny však posléze pronikl také agenti bank.

Přitomostí Rothschildů je Kulaty stůl napojen na sionisty (=myšlenkový směr, jehož hlavním cílem bylo vybudování a udržení židovského státu a přesídlení Židů do Svaté země - pozn.překl.), a v USA na rodiny Schiffů, Warburgů, Guggenheimů, Rockefellerů a Carnegiů. Ze skupiny, jejíž vedení pozdějí převzal lord Milner, vyrostl také Royal Institute of International Affairs (=RIIA - Královský institut pro mezinárodní vztahy) a CFR (=Council on Foreign Relations = Rada pro mezinárodní vztahy - viz níže).

f

gemblemy_3872x2592

g

"Na konci první světové války bylo jasné, že strukturu systému je potřeba rozšířít... Lionel Curtis... k již existujícím skupinám Kulatého stolu založil v Anglii a všech zámořských regionech nastrčená organizace, ... Jedna z nich, známá pod názvem Royal Institute of International Affairs, měla na každém území, jako svou klíčovou součást již dříve zřízené skupiny Kulatého stolu... V New Yorku byla známá Council on Foreign Relations (Rada pro mezinárodní vztahy), od které zase vedly nitky k J.P.Morgan & Co., a jedné velmi malé skupině Kulatého stolu. Americké organizátory avládalo seskupení "expertů" ve službách Morgana... Publikace The Round Table (Kulatý stůl) vznikala po mnoho let (až do roku 1961) v zadní místnosti na pozemku Chatham house v Ormond Yard. Přes centrálu v Chatham House procházely rovněž veškeré telefonní hovory."

g

Výše uvedený citát pocházi ze čtrnácti set stránkové knihy "Tragedy and Hope: A history of the world in our time" (=Tragédie a naděje: historie světa v naší době) profesora Carrolla Quigleyho, poradce Billa Clintona na Geogetownské univerzitě. Quigley v Council on Foreign Relations zastával funkci dvorního historika.

m

$(KGrHqR,!qwFGTqRdw8RBRpoMlHw4g~~_35

k

Centrála v Chatham House na náměstí James Square v Londýně, která až do té doby sloužila jako sídlo ministerského předsedy, v roce 1923 případla organizaci Council on Foreign Relations. "Společnost Kulatého stolu" funguje i v dnešní době, jako místo komunikace pro mladé muže (od 18 do 45 let). Jejím oficiálním záměrem je podpora hospodářského dilagu; také v Německu a Rakousku.

g

chatham-house_28_550x370

...............................

Budou následovat i další části  "Kdo skutečně vládne světem":

Čtvrtá čast - CFR

Páta část - Skull & Bones

Šestá část - Řimský klub

Sedmá čast - Ilumináti

Osmá část - Skupina Bilderberg

Devátá část - Trilaterální komise

Desátá část - Rothschildové

Jedenáctá část - Rockefellerové

Dvánáctá část - Federal Reserve of USA - FED

 

Zatím žádný komentář.

Napsat komentář