Masonský výtvor Charles Darwin a jeho vliv na eugeniku, nacizmus a socializmus

"Jako dítě jsem často vymýšlel notorické nesmysly a dělal jsem to vždy jen pro to, abych mohl překvapit ostatní. Jednou jsem utrhl ze stromu, který patřil mému otci, vynikající ovoce, skryl jej ve křoví a pak jsem střemhlav běžel všem říct novinku, že jsem objevil sklad ukradeného ovoce"

- Charles Darwin

Jedním z hlavních cílů masonské vládnoucí elity v devatenáctém století bylo transformování společnosti do bodu, ve kterém by ji bylo snadné manipulovat a směřovat dle potřeby. Pro dosažení tohoto cíle bylo třeba najít myšlenku, která  by sjednotila všechny lidi a motivovala by je k vybudování chrámu univerzální spravedlnosti a míru, protože jak je známo, masy potřebují jednoduché a dostupné systémy víry.

Aby se zničila obecná víra v Boha, muselo se "vědecky dokázat", že svět se objevil bez účasti Stvořitele, a že Bible není Božím zjevením, ale jen pouhou sbírkou mýtů. A protože po zničení víry nastupuje ateismus, je teoretický možné, že se takto připraví půda pro nastolení univerzálního náboženství pro celé lidstvo. A právě tohle je konečným cílem Iluminátů a jim podobným "osvícením."

 

 

 

c0238

Erasmus Darwin

Pro dosažení tohoto cíle bylo zapotřebí vytvořit nějakou přesvědčivou vědeckou práci podloženou výzkumy a dokazující vznik světa bez účasti Boha. A taková práce byla vytvořena. Její první část byla vytvořena dědečkem Charlese Darwina, Erasmem Darwinem (1682-1754), který byl členem masonské lože.

Erasmus Darwin psal a mluvil o evoluci života zvířat pod přímým vlivem faktorů životního prostředí a trval na zvláštním významu přechodu lidského předka do vzpřímené polohy a postupném formování artikulované řeči. Jeho prohlášení samozřejmě vyvolávala pobouření věřících. Práce Erasma Darwina "Zoonomie aneb zákony organického života", která popisovala myšlenku vzniku některých rodů z jiných rodů, byla uvedena papežem na seznam zakázaných knih.

 

 

 

 

Robert Darwin

Zvídavým přírodovědcem byl i otec Charlese Darwina - Dr. Robert Darwin, který ukazoval svým studentům anatomii lidského těla “live“ na tělech popravených zločinců, což extrémně pobuřovalo sousedy a měšťany. Někteří ho považovali za génia, jiní za čaroděje. Stejně jako jeho otec, Erasmus Darwin, byl i Robert horlivým stoupencem deismu, který popíral křesťanství, ale nepopíral existenci Boha Stvořitele.

Nicméně, deisté věřili, že i když Bůh stvořil svět, ihned po stvoření "dal výpověď“ a tím dal možnost lidem a přírodě se rozvíjet samostatně. Zpravidla příznivci deismu byli pronásledováni oficiální církví, a proto zakládali tajné společnosti. Erasmus Darwin a Wedgwood byli organizátory uzavřeného filozofického klubu "Měsíční společnost", jejíž členové se scházeli za úplňku a diskutovali o intelektuálních problémech. Jeho syn, Robert Darwin byl mistrem lóže a v těchto kruzích byl velmi vlivným člověkem. 

 

 

Po nějaké době Illuminati začali s realizaci svých plánu: práce Erasmuse Darwina byla upravena a byla vytvořena značka "Charles Darwin", teto češti se jemuž dostalo jen díky tomu, že byl vnukem a synem masonů. Ve skutečnosti tento mladý muž nikdy neměl žádné zvláštní nadání a v zásadě nebyl schopen napsat ani zdaleka něco podobného. Charles se učil sedm let, a přesto nikdy nedostudoval vysokou školu. Poté byl poslán na univerzitu v Edinburghu, aby mohl kráčet ve stopách svého otce, lékaře, ale ani tento studium nedokončil. Po dvou letech neúspěšného studia, Erazmus musel odvézt svého syna z lékařské univerzity a umístit ho do prestižní teologické instituce.

 

"Tři roky, které jsem strávil v Cambridge byly vzhledem k akademickému studiu naprosto zbytečné, stejně jako roky strávené v Edinburghu a ve škole" -

později upřímně psal o svém vzdělání Darwin.

 

Toto přiznání jenom dokazuje, že celým světem uznávaný vědec ve skutečnosti ani neměl žádné formální vzdělání, nemluvě o oblasti jeho revolučního výzkumu! Neměl ani základní vědecké znalosti, nemluvě o pokročilých znalostech, které byly zapotřebí pro vytvoření významné vědecké práce. 

Proto byl  Charles poslán na nákladnou a dlouhou cestu kolem světa, aby jeho práce vypadala věrohodně a aby se nemohla jen tak zpochybnit. Ještě před zveřejněním této práce se našli její příznivci, jak mezi Ilumináty a jejich chráněnci, tak i mezi neutrálními vědci. Některé nadšené vědecké ohlasy se museli koupit.

Po návratu ze své cesty, dne 2. 10. 1836, začal Darwin pracovat se svým nasbíraným materiálem. Jeho sbírky byly následně zpracované těmito vědci: Ovenom (fosilní savci), Vatergauzom (moderní savci), Gould (ptáci), Bell (plazi a obojživelníci) a Dzhenninsom (hmyz). Tato obecná práce byla opublikována pod názvem "Zoologie cestování". Z celé této práce Darwin samostatně zpracoval jenom geologické materiály.

Darwin se nikdy netajil svou vášní překvapovat jiné a záměrně si vymýšlet příběhy. Navíc, jeho otec v tom neviděl žádný prohřešek a vždy to ospravedlňoval touhou syna k novým objevům. Musíme uznat, že Charlesovi se jeho překvapení opravdu povedlo a "objevení" evoluce bylo opravdu šokující.

 

 

darwin_natural_selection_god_1204735

Překlad: Už jsem z toho tvoření unavený, radši to odteď' ponechám na přírodní selekci

m02

Překlad: "Co je to sociální darwinismus?" - Přežití nejbohatších!

DarwinAltar-300x234

Překlad: Evoluce je fakt – Nikdy nebudu zpochybňovat evoluci

 

 

Darwinova teorie evoluce šokovala celý svět, napadala všechny náboženské víry a ukazovala vývoj člověka jako důsledek přírodních katastrof a přirozeného boje o přežití! Smělé, grandiózní, šokující!

Díky skvěle organizované propagandě a PR kampani se stal Darwin ochrannou známkou a jeho práce se velmi rychle stala široce známou. Tato práce u mnoha lidí zpochybnila víru v existenci Boha. Kromě toho, darwinismus byl velmi vhodně aplikován na tehdejší situaci ve světě a ideálně zapadal do tehdy tak módního nihilismu.

Pro postupné ukládání do povědomí společnosti byla práce rozdělena do dvou částí: "O původu druhů" a "Původ člověka". Druhá část byla vydána až po deseti letech.

Zajímavé je, že si na veřejných vystoupeních Darwin často nepamatoval určité části své práce! Odkazoval se na špatnou paměť a nejraději citoval přímo z knihy. Zdálo se, že "autor" nejenom nenapsal svou práci, ale ani nebyl schopen si tuto práci pořádně nastudovat. Nicméně, aktivní podpora společnosti Iluminátů kompenzovala Darwinovu neschopnost. Každý, kdo se s ním někdy setkal, si nemohl nepovšimnout jeho nízké intelektuální úrovně. Bylo očividné, že jeho dílo bylo vytvořeno jinými a on jej velice neuměle vydával za vlastní. Právě proto skutečný Darwin existuje jen ve své autobiografii.

 

Přesto práce Darwina přežila svého "tvůrce" a vytvořila jakousi základnu pro další manipulátory společnosti. Ideolog světové socialistické revoluce Karl Marx připouštěl, že je za svoje hlavní myšlenky vděčný Darwinovi: "Darwinova kniha je velmi důležitá, je to základ mého nápadu přirozeného výběru ve třídním boji v celé historii ... není to [Darwinova kniha] jen smrtící úder teologii v přírodních vědách, ale je empirickým vysvětlením racionálních smyslů". Marx považoval svou vlastní práci za přesnou paralelu Darwinovo práce. Stejně jako Darwin, Marx věřil, že objevil zákon přirozeného vývoje. V jeho pojetí se dějiny jevily jako samostatné éry, stejně jako u darwinistů, kde se rozvoj představoval ve formě geologických epoch a postupných forem vzniku života. Stejně jako Darwin, Karl Marx věřil, že boj a konkurence jsou hnací silou pokroku.

 

 

herero-rescapes-1904

 

Socialistické hnutí od samého začátku uznávalo darwinismus jako důležitou součást celkového pohledu na svět. V roce 1859, kdy Darwin publikoval "Původ druhů", Karl Marx napsal Friedrichovi Engelsovi: ". ... V této knize, jsou popsané základy naších názoru, podložené historickými podklady ... Ze všech vynikajících vědců XIX století, které nm zanechaly bohaté dědictví, musíme být obzvláště vděčni Charlesovi Darwinovi, který nám otevřel cestu k evolučnímu, dialektickému chápání přírody. "

 

Socialistické hnutí od samého začátku uznávalo darwinismus jako důležitou součást celkového pohledu na svět. V roce 1859, kdy Darwin publikoval "Původ druhů", Karl Marx napsal Friedrichovi Engelsovi: " ... V této knize, jsou popsány základy našich názorů, podložené historickými fakty ... Ze všech vynikajících vědců 19. století, kteří nám zanechali bohaté dědictví, musíme být obzvláště vděčni Charlesu Darwinovi, který nám otevřel cestu k evolučnímu, dialektickému chápání přírody".

 

Pro Hitlera byla teorie evoluce nejdůležitějším kritériem vědy a jeho "názory na historii, politiku, náboženství, křesťanství, přírodu, eugeniku, vědu, umění a evoluci ... se do značné míry shodovaly s tvrzeními darwinisty Ernsta Haeckela". V biologické teorii Darwina našel Hitler nejsilnější zbraň proti tradičním hodnotám. Důkaz lze nalézt v proslulé knize Adolfa Hitlera "Mein Kampf" (Můj boj), ve které Hitler klade zvláštní důraz na Darwinův ​​"boj o přežití" a "přežití nejschopnějších".

Výzkumník Robert Clark napsal: "Pravděpodobně většinu svého dětství byla mysl Adolfa Hitlera uchvácena evolučním myšlením".
Jádrem všech nejhorších věcí v "Mein Kampf", byly evoluční myšlenky, které přímo bily do očí. Tento citát z práce Hitlera jasně odráží jeho logiku:

"Ten, kdo chce přežít, musí bojovat a ten kdo v tomto světě, kde je neustálý boj zákonem přežití, nechce bojovat nemá právo na život, právo na existenci."

- Adolf Hitler

 

0984536159.01.LZZZZZZZ

 

Jedním z hlavních důvodů rozsáhlého šíření marxismu-leninismu se stalo "vědecké" ujištění (science-based), že násilné změny ve společnosti jsou přirozeným vývojem. Čínský vůdce Mao Ce-tung, tvůrce čínského vědeckého socialismu, také četl Darwina v interpretaci německého darwinisty Ernsta Haeckela (který měl také velký vliv na Hitlera). Stojící na straně permanentní revoluce, Mao obětoval teorii přirozeného výběru 80 miliónů životů. Jak říkal ruský klasik Dostojevský: "Jestliže Bůh neexistuje, pak je dovoleno všechno".

Také nesmíme zapomínat, že nejstrašnější válkou v dějinách lidstva byla Druhá světová válka, která se odehrála tehdy, kdy ve většině států hráli velkou roli Ilumináti. Žádná ze starověkých a středověkých religiózních válek se nemůže ani zdaleka porovnat s druhou světovou válkou, ještě nikdy nebylo ve světě prolito tolik krve.

Pro lepší pochopení jak jíž v devatenáctém století bylo možné vytvořit značku “Darwin“ musíte vědět, že v polovině 19. století se Anglie stala první zemí, kde PR nabilo velké důležitosti. Dalším příkladem je vytvoření světoznámé značky “William Shakespeare“, který ve skutečnosti neexistoval jako básník a spisovatel.

PR okamžitě z Charlese Darwina udělalo, jak se říká, "hvězdu" - v krátké době byl znám po celém světě jako největší vědec všech dob. Jeho nekvalifikované pozorování přírody začalo být považováno za vědecký standard a více než to - stalo se novým náboženským dogmatem. Veškeré poznatky předchozí biologie byly kvůli Charlesovi Darwinovi odhozené pryč. Byla to ohromující ukázka vzrůstající síly úplně nové vědecké komunity.

Dnešní pohled na svět je u mladší generace tvořen těmi, kteří uzurpují právo a sami sobě poskytli možnost ho jakkoliv ovlivňovat. Ve stávajícím systému lidských hodnot se z člověka stává spotřebitel s vysokou morální "pružností". Duchovní a morální vlastnosti nejsou IN a nejsou vítány. Ve většině demokratických zemí světa – jako například ve Spojených Státech – se zakazují "nepříznivé" výsledky nepohodlných vědeckých výzkumů. A je také známo, že dříve než bude chtít nějaký vědec provádět kontroverzní prohlášení, musí si zaručit podporu kvalitního právníka. Skoro všechno co se dnes vyučuje ve školách se dá zpochybnit a spousta vědeckých důkazů není pravdivých. Kdybychom dali slovo skutečným vědcům, dokázali by nám to během okamžiku.

 

 

Autor: Anna Melnikova

Materiály čerpané:

Práce Pavljuka P.A. - profesora humanitárně-teologické univerzity v Oděse

Kniha, Astaurov B.L. "Evoluční genetika lidskosti"

 

darwin-como-um-macaco

Zatím žádný komentář.

Napsat komentář