CIA zveřejnilo na svých stránkách dokumenty, potvrzující používaní Chemtrails

.

Autor: Doba Jedů

CIA zveřejnila na svých internetových stránkách  překvapivou zprávu, která potvrzuje existenci amerického programu modifikace počasí. Pro tyto účely se používají chemtrails (rozprašování chemických aerosolu ve stratosféře z letadel).

Zveřejněna informace pochází od ředitele CIA Brennana (Council on Foreign Relations), a byla dešifrována a nahrána na oficiální stránky CIA dne 29. června 2016.

Ve svém prohlášení Brennan uvádí, že geoinženýrství (konkrétně používání chemtrails) může přispět ke snížení globální teploty v "boji proti globálnímu oteplování."

.

Dále uvádí: "Dalším příkladem je používání technologii, které jsou často označované jako geoinženýrství, které by mohlo pomoci zvrátit oteplování, důsledek tzv. globální změny klimatu, co o čem konkrétně mluvím, je vstřikování a rozprašovaní aerosolů ve stratosféře, nebo SAI – což je metodou vysazení ve stratosféře speciálních částic, které pomáhají odrážet sluneční teplo. Vypadá to do značné míry stejně jako při erupci sopky. "- řekl Brennan na zasedání Rady.

V originálním znění: (Another example is the array of technologies—often referred to collectively as geoengineering—that potentially could help reverse the warming effects of global climate change. One that has gained my personal attention is stratospheric aerosol injection, or SAI, a method of seeding the stratosphere with particles that can help reflect the sun’s heat, in much the same way that volcanic eruptions do.)

Odkaz na samotnou zprávu: https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/2016-speeches-testimony/director-brennan-speaks-at-the-council-on-foreign-relations.html

.

Připomeňme si projev pani Rosalind Peterson (prezidentky Agriculture Defense Coalition) před dvěma lety na jedné z nejvyšších oficiálních úrovní - konferenci OSN. Pani Peterson řekla, že rozprašování chemikálii ve stratosféře jak vládou USA, tak i soukromými společnostmi za účelem změny klimatu, mají katastrofální dopad na zemědělství, stejně jako lesní plantáže, a proto ovlivňuje i zdraví lidí.

Video záznam (zpráva v angličtině):

.

.

Taktéž na počátku roku 1990 byly částečně odtajněné dokumenty, potvrzující, že západní vlády byly přidávaly do tryskových paliv celou řadu různých radioizotopů, oxid hlinitý a další, a vysvětlovaly to tím, že se pokoušeli o regulaci a řízení klimatu na planetě.

Patenty: http://www.google.com/patents/US1619183http://www.google.ch/patents/US2045865http://www.google.ch/patents/US2591988http://www.google.com/patents/US3437502https://www.google.com/patents/US3531310http://www.google.com/patents/US20100...

.

1 Komentář

  1. Při zadání na Internetu: Intellicast com. Se ukáže základní stránka a na horní liště je oddělení s názvem Global. Při kliknutí na Global se ukáže další nabídka. Při kliknutí na Precipitation se ukáže obrázek se světovými kontinenty. Dne 16.7.2016 jsem najel šipkou na oblast Jihovýchodní Evropy a kliknul jsem, aby se mě ukázala zvětšená tato oblast s barevným vyznačením vydatnosti vodních srážek, které dopadly na tuto oblast. Ukázalo se mi, že nejvíce vodních srážek dopadlo na rozhraní Maďarska,Srbska a Rumunska. Dne 17.7.2016 jsem opět hledal informace o vydatnosti vodních srážek v této oblasti a opět jsem zaznamenal zvýšený dopad vodních srážek ve výše uvedené oblasti. V rumunských horách je umístěn velký vojenský radar armády USA. Podle mého názoru je tu možnost tímto radaren zahřívat oblačnost v horní troposféře, tak že vznikne stoupavý vzdušný proud, který může vynést vodní páru do vyšších vzdušných vrstev, kde je trvale nízká mrazivá teplota v hodnotě zhruba mínus 30 stupňů Celsia. Tímto radarem zahřátá mračná vodní pára se v této vzdušné vrstvě rychle ochladí a ve formě sněhových krupek počne dopadat na mraky pod sebou ve svém širším okolí, tyto se také ochladí a počne z nich pršet na zemský povrch v této oblasti. V této oblasti se vyskytuje několik desítek vodních nádrží s vodními elektrárnami a u nich by se vydatnými deští zvýšila výroba elektrické energie. Je to jen moje domněnka, že by to tak mohlo fungovat. Nicméně tuto oblast budu i v budoucnu sledovat na výše uvedené internetové adrese.

Napsat komentář